Θεραπεία με τη βοήθεια ζώων

ANIMAL ASSISTED THERAPY

To Animal Assisted Therapy ” ΠΑΙΖΩ “(παιδί ,ζωή , παιχνίδι) είναι μία πρωτοποριακή φιλανθρωπική πρωτοβουλία της εταιρείας WHITE GHOSTS  Κ-9  σε συνεργασία με την ψυχολόγο Ειρήνη Κρυσταλλίδου η οποία θα καθοδηγεί και το πρόγραμμα με τον εκπαιδευτή σκύλων Σέγκα Γεώργιο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των σκύλων θεραπείας στο πρόγραμμα !

Οι δραστηριότητες θα υλοποιούνται στον χώρο της μονάδας αφιλοκερδώς, παράλληλα θα υπάρχουν και προχωρημένα επαγγελματικά προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις .

Μέσα από τη σελίδα μας και στο πρόγραμμα της μονάδας μας θα ανακοινώνονται οι δραστηριότητες .

Animal Assisted Therapy

Τι είναι η θεραπεία με τη βοήθεια ζώων ;

Η θεραπεία με τη βοήθεια ζώων (animal assisted therapy-ΑΑΤ) στηρίζεται στο δεσμό μεταξύ ανθρώπου και ζώων και στα οφέλη που αυτός προσφέρει. Η θεραπεία με την βοήθεια ζώων ορίζεται ως “στόχοκατευθυνόμενη παρέμβαση στην οποία ένα ζώο πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, ως αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας» (Delta,1997). Στην ΑΑΤ, ο ρόλος του ζώου είναι αναπόσπαστος για την παροχή βοήθειας και έχει ως στόχο την αύξηση της γνωστικής, σωματικής, κοινωνικής και / ή συναισθηματικής ευεξίας των ανθρώπων που συμμετέχουν στη θεραπεία. Εφαρμόζεται με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων ζώων από επαγγελματίες με εξειδίκευση. Πιο συγκεκριμένα, το ζώο πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ταιριάζουν με τους θεραπευτικούς στόχους ενώ όλη η διαδικασία κατευθύνεται από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες είτε σε ανθρώπους είτε στον τομέα υγείας με εξειδίκευση, και μέσα στο φάσμα του επαγγέλματός του. Η AAT περιλαμβάνει παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις με τη βοήθεια ζώων με στόχο τη διαχείριση προβλημάτων, όπως και προληπτικές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, και παρέχεται σε μια ποικιλία περιβαλλόντων είτε ομαδικά είτε ατομικά.

Σε ποιους απευθύνεται;

Εφαρμόζεται σε διάφορους πληθυσμούς με σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, προγράμματα ΑΑΤ έχουν εφαρμοστεί σε παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους με γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και κινητικές αναπηρίες, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς.

Η θεραπεία με τη βοήθεια κατοικίδιων έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας. Η χρήση της ΑΑΤ στους ηλικιωμένους και τους ψυχιατρικά ασθενείς έχει επεκταθεί τόσο σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας όσο και στις ιδιωτικές κατοικίες τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους, η ΑΑΤ προσφέρει ενίσχυση της κοινωνικής, ψυχολογικής και σωματικής ευεξίας όπως και καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων που συχνά συνοδεύουν την αλλαγή κατοικίας και μάλιστα όταν η νέα κατοικία αποτελεί εγκατάσταση ιδρυματικής μορφής (Granger & Kogan, 2006).

Πρόσφατα και οι φυλακές έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων, σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο (Strimple, 2003 στο Wells, 2007). Οι κρατούμενοι στις φυλακές μπορεί να υποφέρουν από μοναξιά και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έτσι, έχουν εισαχθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ψυχολογική ευημερία και η αποκατάσταση των προηγούμενων παραβατών, σκυλιά. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να φροντίζουν τα ζώα και σε πολλές περιπτώσεις να τα εκπαιδεύουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό, π.χ. ως σκύλο αρωγής για τους ηλικιωμένους ή άτομα με σωματική αναπηρία (Hines, 1983 στο Wells, 2007; Walsh & Martin, 1994 στο Wells, 2007). Έρευνα για τη χρησιμότητα των σκύλων σε αυτό το είδος πλαισίου είναι σχετικά περιορισμένη , ωστόσο αυτές που έγιναν κατέδειξαν τα θετικά αποτελέσματα της ύπαρξης των σκύλων.

Σημαντικός είναι επίσης, ο ρόλος των ζώων στη διδασκαλία και διευκόλυνση ανάπτυξης δεξιοτήτων σε παιδιά (Wolff, 1970; Bueche, 2003; Newlin, 2003; Esteves & Stokes, 2008). Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα προγράμματα για την εξάσκηση της ανάγνωσης που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες. Σ’ αυτά τα προγράμματα η παρουσία του ζώου και ιδιαίτερα του σκύλου έχει ερευνηθεί και σχετίζεται με την ενίσχυση και βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας των μαθητών (Bueche, 2003; Newlin, 2003; Altschiller, 2011).

Τα ζώα χρησιμοποιούνται επίσης για τη θεραπεία παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η αλληλεπίδραση με τα ζώα θεραπείας μπορεί μερικές φορές να βελτιώσει την αποκατάσταση μετά από σοβαρές ασθένειες. Με την παρουσία των ζώων τα παιδιά αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, αναπτύσσουν ένα αίσθημα ευθύνης και αυξάνεται το κίνητρό τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία αποκατάστασης

Η μεγαλύτερη ωστόσο, εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών τυγχάνει στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για σχεδόν 50 χρόνια ειδικά εκπαιδευμένα ζώα χρησιμοποιούνται σε κλινικό, εκπαιδευτικό και οικογενειακό πλαίσιο ώστε να ενισχύσουν ή να βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ολοκλήρωσης καθημερινών δραστηριοτήτων (Solomon, 2010). Τα ερευνητικά δεδομένα στον τομέα των ζώων θεραπείας (ΑΑΤ) δείχνουν ότι τα παιδιά με αυτισμό προτιμούν τη παρουσία ζώων και συγκεκριμένα σκύλου σε σχέση με τη παρουσία ανθρώπου και επιπλέον, ότι η παρουσία των εκπαιδευμένων κυρίως σκύλων βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική τους συμπεριφορά, μειώνουν τις στερεοτυπίες και τις αρνητικές συμπεριφορές και βοηθούν στις αλληλεπιδράσεις των παιδιών με τους άλλους (Solomon, 2010; Redefer & Goodman, 1989; Esteves & Stokes, 2008; Martin & Farnum, 2002; Celani, 2002; Prothmann et al., 2009).

Κίκο - σκύλος θεραπείας προγράμματος ΠΑΙ.ΖΩ

Ειρήνη Κρυσταλλίδου (συμβουλευτική ψυχολόγος).